Vertimo žodžiu paslaugos

Atgal

Vertimas žodžiu – tai tikslus viena kalba turimos informacijos perteikimas kita pageidaujama kalba. Mes teikiame nuosekliojo, sinchroninio ir šnibždamojo vertimo  paslaugas. Pagrindiniai mūsų teikiamų vertimo žodžiu paslaugų prioritetai: vertėjų profesionalumas, patirtis ir kruopštus pasirengimas. Vertėjo žodžiu pareiga – padėti užsakovui įveikti ne tik kalbos, bet ir kultūros  barjerą.

Nuoseklusis vertimas žodžiu

Nuosekliajam vertimui nereikia specialios įrangos, vertėjas tiesiog išverčia jau pasakytą tekstą, paprastai ne ilgesnį nei 5 minučių. Tuo metu, kai kalbėtojas kalba, vertėjas pasižymi pagrindinius dalykus, ir, jeigu įmanoma, pasinaudoja ekrane rodoma skaidrių medžiaga. Nuoseklusis vertimas visada užtrunka ilgiau nei sinchroninis, kadangi vertimui turi būti skiriamas atskiras laikas.

Nuosekliuoju vertimu rekomenduojame naudotis, kai vyksta tokie renginiai:

 • Verslo susitikimas
 • Įmonės pristatymas
 • Mokymai, seminaras
 • Paroda, mugė
 • Susitikimas su potencialiais investuotojais ar partneriais
 • Derybos
 • Socialinis ar kultūrinis renginys ir kt.

Sinchroninis vertimas žodžiu

Vertėjas dirba garsui nelaidžioje kabinoje bent su vienu kolega. Kalbėtojas posėdžių salėje kalba į mikrofoną, vertėjas jo sakomus žodžius girdi per ausines ir beveik tuo pat metu persako mintį į mikrofoną. Posėdžių salėje sėdintys renginio dalyviai pasirenka reikiamą kanalą, kad galėtų klausytis vertimo norima kalba.

Šis vertimo būdas – tai vertimas beveik tuo pačiu metu, kai kalba kalbėtojas. Didžiausias sinchroninio vertimo pranašumas yra greitis. Tokiam vertimui reikia vertimui žodžiu pritaikytos įrangos. Vertėjai sėdi atskirame kambaryje arba specialioje kabinoje ir klausosi pranešėjo kalbos per ausines. Norint užtikrinti, kad kabinoje sėdintys vertėjai girdėtų, ką sako pranešėjas, jis turi kalbėti į mikrofoną. Sinchroninio vertimo atveju vertėjauja 2 vertėjai. Vertėjas, kuris tuo metu neverčia, klausosi pranešėjo ir trumpai užsirašo pagrindinius pasakytus faktus, pavyzdžiui, skaičius, terminus ar pavardes, tuo pačiu ne tik padėdamas savo partneriui, bet ir ruošdamasis bet kuriuo metu perimti vertėjavimą.

Sinchroninio vertimo atveju svarbu ne pažodinis vertimas, o tikslus, aiškus ir sklandus pagrindinės informacijos perteikimas. 

Sinchroniniu vertimu žodžiu rekomenduojame naudotis, kai vyksta tokie renginiai:

 • ES lygio renginys
 • Valstybių bendradarbiavimo vizitas
 • Tarptautinė konferencija
 • Mokymai, seminarai
 • Spaudos konferencija ir kt.

Šnibždamasis vertimas 

Šnibždamasis vertimas naudojamas tuo atveju, kai didesnėje klausytojų grupėje yra tik keletas žmonių, kurie nesupranta pranešėjo sakomos kalbos turinio. Vertėjas verčia jiems pašnibždomis beveik tuo pačiu metu, kai kalba pranešėjas, gana pažodžiui, tuo šis vertimas skiriasi nuo nuosekliojo. 

 

Vertėjavimas žodžiu panaudojant „gido“ techniką

Pasitelkus turimą „gido“ techniką, mūsų vertėjai gali vertėjauti sinchroniškai ir ne kabinose. Tokiu atveju dalyviams ir vertėjui išdalinamos ausinės ir mikrofonai. Šis vertėjavimo būdas naudojamas tada, kai dalyvių skaičius yra iki 50. Tai labai patogu, kai vertimo reikia net keliose vietose.

 

Glaudus užsakovų bendradarbiavimas su  vertėjais – vertimo kokybės užtikrinimo garantas. Klientų prašome, jei galima, iš anksto pateikti visą turimą medžiagą: pranešimų tekstus, pristatymo kalbas, terminų žodynus ar kitą informaciją, kad vertėjas galėtų tinkamai pasiruošti.