Oficialiai patvirtinti vertimai

Atgal

Jei steigiate įmonę, ruošiatės išvykti į kitą šalį gyventi, dirbti ar mokytis, Jums prireiks oficialaus sertifikuoto dokumentų vertimo patvirtinimo. Mes galime sparčiai ir profesionaliai parengti reikiamų dokumentų vertimus ir patvirtinti juos oficialiai (tvirtinama vertėjo parašu, biuro ir notaro antspaudu).

Mūsų patvirtinimas

Mes surišame dokumento vertimą su dokumento originalu arba jo kopija, uždedame biuro antspaudą, o vertėjas/-a pasirašo, kad yra susipažinęs/-usi su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą – taip patvirtinama, kad vertimas yra tikslus ir teisingas.

Notaro tvirtinimas

Notaras tvirtina vertėjo/-os parašą. Tai reiškia, kad notaras yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su vertimų biuru ir kad jam yra žinoma biure dirbančių vertėjų profesinė kvalifikacija.

Taip pat notaras gali patvirtinti ir dokumento nuorašą, tik svarbu žinoti, kad notaras netvirtina užsienio valstybėse išduotų oficialių dokumentų, jei šie neturi apostilės ar konsulinio legalizavimo žymos (išskyrus Estiją, Latviją, Moldovą ir Ukrainą, iš kurių apostilės (legalizavimo) nėra reikalaujama).

Notaro tvirtinimo gali prireikti pateikiant dokumentų vertimus užsienio valstybinėms institucijoms.

Bendradarbiaujame su šiais notarų biurais: Vilniaus m. 11-uoju , Vilniaus m. 15-uoju,  Vilniaus m. 35-uoju. Mes patys atliekame dokumentų tvirtinimą klientų vardu. Galime pasirūpinti apostilės uždėjimu.